Algemene Voorwaarden

Dare 2 Explore voorziet u van persoonlijk advies om te komen tot een reisprogramma en bemiddelt voor u bij de organisatie van de reis. De voorgestelde reizen op deze website zijn vooral bedoeld als suggesties en zijn slechts een kleine greep uit de vele mogelijkheden. Laat u inspireren, bepaal uw wensen en laat een reisvoorstel op maat maken. Ook als u weet wat u wilt; ik blijf met u meedenken om de perfecte reis samen te stellen.

Dare 2 Explore is een zelfstandige reisonderneming aangesloten bij Face2Face Travel te Almere. Alle reizen worden bij Face2Face Travel onder de ANVR reisvoorwaarden geboekt, bovendien is Dare 2 Explore door deze samenwerking ook lid van het SGR en het Calamiteitenfonds. Wel zo prettig en vertrouwd!

Het correspondentieadres van Face2Face Travel is: 

Face2Face Travel BV

Wielstraat 2

5664 HP Geldrop

KvK: 83904085

BTW: NL855888775B01

SGR: 03252

ANVR: 05454

BANK: NL03RABO 0308446615

BIC: RABONL2U

 Het is belangrijk dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Dare 2 Explore. Door het bevestigen van de offerte met bijbehorend reisprogramma gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

ANVR & SGR

Conform het boeken via Face2Face Travel zijn op boekingen de ANVR Reizigersvoorwaarden en de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Deze ANVR-reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die u vanaf 1 juli 2018 bij een ANVR-lid boekt en zijn aangepast aan de nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. U kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl. Op de reserveringsbevestiging staat welk onderdeel van de voorwaarden op uw reis van toepassing is: de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Aanvullend op de ANVR-Boekingsvoorwaarden gelden mogelijk ook de ANVR Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden. Als niet duidelijk is vermeld welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden.

Face2Face Travel is tevens aangesloten bij het SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Prijzen, offerte en reisprogramma

De prijs in de offerte is aangeduid per persoon. Alleen schriftelijke prijzen in de offerte zijn geldig, op basis van beschikbaarheid en zolang de geldigheidsduur opgenomen in de offerte niet is verstreken.

Wij raden u aan voor het bevestigen van de offerte en het bijbehorende reisprogramma alle zaken goed door te nemen. Speciaal vragen wij aandacht voor het controleren van de voor- en achternamen zoals vermeld in het paspoort, geboortedata, vertrekdatum, reisroute, aankomst- en vertrektijden. Dare 2 Explore zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent problemen ontstaan. Eventuele kosten die te wijten zijn aan een verkeerde opgave van namen zijn altijd ten laste van de reiziger. 

Transportmaatschappijen behouden zich het recht voor om hun tarieven ten allen tijden te wijzigingen en kunnen beslissen om de taksen te verhogen en/of brandstoftoeslagen in te voeren. De verhoging of eventuele verlaging van deze taksen en toeslagen zal automatisch worden verrekend bij het opmaken van de reisdocumenten.

 

Boeking en betaling

Indien uw reservering een optie is, houdt dit in dat reissegmenten als transport, verblijf en excursies voorlopig door Dare 2 Explore gereserveerd zijn bij de leverancier, echter dat de leverancier het recht heeft de optie te annuleren zonder voorafgaande verwittiging. Ook heeft de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Zodra u de optie reservering bij Dare 2 Explore bevestigd, wordt de optie een definitieve boeking.

Indien uw reservering op aanvraag is, dan heeft Dare 2 Explore op het moment van boeken onvoldoende beschikbaarheid om het transport, verblijf of excursie te kunnen boeken. Elementen van de reis worden aangevraagd bij de leverancier en dit betekent dat de aanvraag boeking bindend en definitief is. De normale boekingsvoorwaarden zijn dan van kracht en zonder kosten kan de reis niet meer worden geannuleerd. 

Bij bevestiging van uw reservering worden alle prijssegmenten direct ingeboekt en wordt de reservering definitief. De boekingsbevestiging, tevens factuur, wordt opgemaakt met een aanbetalingsbedrag van 15% van de reissom. De totale reissom voor transport tickets wordt echter onmiddellijk gefactureerd, omdat de reservering van vluchten en overtochten bij het definitief maken van de boeking direct wordt uitgevoerd. Deze kosten vormen samen met het aanbetalingsbedrag de totale aanbetaling. Dit geldt tevens voor de kosten van de annuleringsverzekering en een boeking gemaakt minder dan 6 weken voor vertrek of bij aanvraag boekingen.

De transporttickets worden direct na reservering geboekt en vanaf dat moment zijn de algemene annuleringsvoorwaarden niet meer van toepassing en bedragen de annuleringskosten 100% volgens de voorwaarden verbonden aan de betrokken vervoersmaatschappij. Wij raden een annuleringsverzekering zeker aan. Ook voor het wijzigen van transporttickets worden vaak kosten gerekend.

De totale reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te worden betaald aan Face2Face Travel. Indien de reissom niet voor deze termijn is betaald, zullen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht.

Dare 2 Explore behoudt zich het recht voor de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en van toepassing zijnde wisselkoersen daartoe aanleiding geven.

 

Formaliteiten

Als reiziger bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste reispapieren. Neem bij twijfel contact op met de ambassade. Dare 2 Explore wijst elke verantwoordelijkheid hieromtrent af. Kinderen dienen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of identiteitskaart te hebben om te kunnen reizen naar het buitenland en terug naar Nederland. Het bijgeschreven staan in het paspoort is vanaf deze datum niet meer geldig. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw gemeente of ambassade.

Voor informatie over medische formaliteiten en gezondheidsadviezen verwijzen wij u naar de plaatselijke GGD of naar het Havenziekenhuis in Rotterdam, deze instanties zijn toonaangevend in het adviseren over reizigersziekten. De gegevens die deze instanties verstrekken, kan onder geen enkel beding leiden tot aansprakelijkheid van Dare 2 Explore.

Bij autohuur is een creditcard op naam van de hoofdbestuurder verplicht en elke bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. De reiziger is zelf verplicht om voor het juiste rijbewijs te zorgen, Dare 2 Explore aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling “verloren bagage” van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te krijgen. Bij transport per touringcar of ferrymaatschappij dient een verklaring te worden gevraagd aan de hostess. Zonder verklaring kunt u geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. 

Dare 2 Explore helpt u uiteraard bij het aanvragen van extra bagage (zoals fietsen, wintersport materiaal etc) bij de door u gekozen luchtvaartmaatschappij. Dare 2 Explore kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de voorwaarden waaronder dit gebeurt daar dit volledig onder de verantwoordelijkheid valt van de luchtvaartmaatschappij. Dit houdt in dat eventuele bijkomende kosten voor het vervoer van dergelijke bagage steeds ten laste van de reiziger zijn.

Dare 2 Explore kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade aan uw bagage tijdens de reis en het verblijf. Wij raden u aan een goede reisverzekering af te sluiten.

 

Dienstregelingen

De vermelde vertrek- en aankomsttijden in het reisprogramma zijn indicatief en kunnen ten allen tijden veranderd worden door de transportmaatschappij voor of tijdens de reis. Dare 2 Explore kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Annuleringen en wijzigingen

Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen betaald te worden, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. Wij raden u aan een goede annuleringsverzekering af te sluiten. De annuleringskosten worden berekend aan de hand van het tijdstip van annuleren. Indien het percentage de kosten niet volledig dekt, worden deze kosten alsnog bijgevoegd.

 

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;

bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.

bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.

bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.

bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.

bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.

bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Zodra vlieg-, trein- en ferrytickets geboekt zijn, is terugbetaling niet meer mogelijk en lopen de annuleringskosten op tot 100% van de prijs van desbetreffende tickets ongeacht het tijdstip van annulering. De bovenstaande percentages zijn in dat geval niet van toepassing. De totale kosten van de transporttickets worden bij annulering doorberekend. 

Er kunnen altijd kleine wijzigingen plaatsvinden aan een geboekte reis zoals het wijzigen van een kenteken, leeftijd, kamertype, maaltijden, excursies etc. Hiervoor worden naast de normale prijsaanpassing uitgeschreven door de leverancier, kosten per dossier doorberekend van € 25,-. Bij een wijziging van de reisdata of gereserveerde transport- en verblijfsaccommodaties gelden automatisch de annuleringsvoorwaarden. Bij wijziging van de schrijfwijze van een naam zullen alle kosten worden doorberekend aan de reiziger.

 

Persoonlijke gegevens

Aan speciale wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of het daadwerkelijk lukt is vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener. Is de wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen, dan is er sprake van essentie. Het kan zijn dat een dienstverlener hiervoor extra kosten in rekening brengt, deze kosten dienen door de reiziger betaald te worden. 

Het is belangrijk om alle persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang zijn,  door te geven aan Dare 2 Explore.  Voorbeelden hiervan zijn diëten, ziektes, zwangerschap en handicaps.

 

Terugbetaling

De waarde van een niet-verkregen dienst tijdens de reis kan eventueel alleen teruggevorderd worden door het overleggen van een uitgeschreven verklaring van de leverancier en voorzien van handtekening, bedrijfsstempel en vermelding van excursie.

Indien u eerder uit een verblijfsaccommodatie vertrekt, dient u hiervan een bewijs te kunnen overleggen van de leverancier met akkoord. Zonder dit bewijs is een eventuele terugbetaling niet mogelijk.

 

Klachten

Indien u ontevreden bent, dient u dit onmiddellijk te melden aan de leverancier ter plaatse, zodat zij voor u een oplossing kunnen zoeken. Indien u niet tevreden bent over de ter plaatse voorgestelde oplossing, verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met Dare 2 Explore.  Alle kosten die verbonden zijn aan de gevolgen van het niet naleven van deze meldingsplicht, zijn ten laste van de reiziger.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Voor vragen over onze voorwaarden kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via hello@dare2explore.travel